Tips van Engel Bouw en Advies

Uw partner in bouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Tip! Indien u meerdere offertes aanvraagt, heeft dit alleen nut als de uitgangspunten helder staan omschreven, per bouwdeel met een omschreven materiaalkwaliteit. (Wat verwacht U?!) Daarnaast is het belangrijk dat er tekeningen zijn inclusief details, constructiegegevens etc.

Als aan de bovenstaande criteria niet voldaan kan worden heeft het veelal geen nut om meerdere prijzen op te vragen. Er ontstaan verschillende offertes die zeker voor een leek niet te vergelijken zijn. De prijs alleen zegt niets, de inhoud van de offerte wel! Een offerte voor bijvoorbeeld een verbouw kan niet met één A4-tje volstaan. Immers, wat zit er wel of niet in de prijs? De onderbouwing bepaalt de prijs!
 

Wanneer er géén tekeningen voor handen zijn is ons advies: kies een betrouwbare aannemer en overleg de plannen, zet een tijdspad uit en verdeel de taken. Laat de aannemer een heldere, onderbouwde offerte uitbrengen en geef de aannemer na overeenstemming opdracht. (Voorop staat natuurlijk, wat krijg ik voor mijn centen!)
 


 


Deze website is ontwikkeld door Gantvoort Media