Privacy Policy van de website van Engel Bouw en Advies

Inleiding
Het is mogelijk dat Engel Bouw en Advies bij het aanbieden van diensten informatie van u verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid als "persoonsgegevens"). De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Engel Bouw en Advies, Koekoeksbloem 54, 1716 TZ Opmeer.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt van Engel Bouw en Advies is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Gantvoort Media niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u gegevens wilt invoeren.

Omgaan met persoonsgegevens
Engel Bouw en Advies kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij dan om gegevens als naam, adres, woonplaats en e-mailadres.

Het spreekt voor zich dat Engel Bouw en Advies zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Engel Bouw en Advies verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om de dienst aan te bieden en aan te passen aan uw behoeften en wensen. 

Beveiliging
Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de website op straat komen te liggen. Engel Bouw en Advies wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar website wordt gekraakt. Om die reden kan Engel Bouw en Advies vastleggen vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de sites van Engel Bouw en Advies. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de computer(s) van Engel Bouw en Advies computers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.
Uw rechten
Engel Bouw en Advies wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop Engel Bouw en Advies met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan:

info@engelbouwenadvies.nl  

U kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van aanbiedingen.

Cookies
Tot slot een korte toelichting over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet Engel Bouw en Advies dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://help.netscape.com/kb/consumer/19970226-2.html voor meer informatie van Netscape over cookies of op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

Wijzigen van de privacyverklaring
Engel Bouw en Advies houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Engel Bouw en Advies adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Deze website is ontwikkeld door Gantvoort Media