Disclaimer van de website van Engel Bouw en Advies

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Juridische aanwijzingen
Engel Bouw en Advies heeft deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld en actualiseert de inhoud ervan regelmatig. De inhoud van deze website dient uitsluitend ter algemene informatie en is vrijblijvend.

Engel Bouw en Advies aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van deze website (inclusief downloads), alsmede voor eventuele schade die door het gebruik van deze informatie zou kunnen ontstaan. Omdat Engel Bouw en Advies geen invloed heeft op de vormgeving en inhoud van websites van derden, distantieert Engel Bouw en Advies zich uitdrukkelijk van de inhoud van dergelijke websites. Dit geldt ook voor alle links en verwijzingen naar websites (inclusief downloads), die binnen dit webdomein genoemd worden of geplaatst zijn. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten en het gebruik van informatie op websites van derden.

Engel Bouw en Advies mag alle teksten binnen deze website verwijderen zonder voorafgaande aankondiging. Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Copyright
Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen, teksten, grafieken, geluiden, animaties, videos en andere op deze website gepubliceerde werken of hun reproducties zijn eigendom van Engel Bouw en Advies. Het verzenden, weergeven, vermenigvuldigen, veranderen of verspreiden van de inhoud van deze website is dan ook zonder toestemming van Engel Bouw en Advies uitdrukkelijk verboden.

Auteursrecht
Neem het volgende in acht! Alle via Engel Bouw en Advies verkregen media-opnames en -documentaties mogen uit auteursrechtelijke gronden alleen en uitsluitend voor eigen archief- en documentatiedoeleinden, alsmede de handhaving van eigen rechten gebruikt worden. Het vermelden en weergeven hiervan (ook voor niet commerciële doeleinden), alsmede het doorgeven aan derden is niet toegestaan.

Engel Bouw en Advies behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen

E-mail: info@engelbouwenadvies.nl

Deze website is ontwikkeld door Gantvoort Media